SUBLIMACIJA

Sublimacija je postupak pri kojem kod zagrijavanja medija, nositelja boje, na temperaturi oko 200C boja prelazi iz krutog u plinovito stanje te sublimira sa podlogom koju tretiramo. Boja se implementira u molekule poliesterskog materijala budući da je afinitet veći za poliester u odnosu na papir. Sublimacijsku boju štampamo na Epson sublimacijskom ploteru posljednje generacije na specijalni papir ili direktno na tkaninu. Medij na koji se boja prenosi je poliesterska tkanina ili ga tretiramo polimerima.

Konačni proizvod ima briljantne boje, otporan je na UV zračenja i ne iritira kožu. Proizvodnja je ekološka, ne zahtijeva solvent te ne stvara nikakve ekološke probleme- boje su na bazi vode. Najčešće ovu tehnologiju korisitmo u proizvodnji sportske opreme, dresova, zastava, tekstilnih reklama. Za kvalitetan otisak na tkaninu, nakon štampe na papir ili direktno na medij, koristimo kalander uređaj koji stvara visoku temperaturu i pritisak potreban za sublimiranje boje u medij.

OSTALE USLUGE